0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 1,00
Bedachtzaamheid

Bedachtzaamheid

Bedachtzaamheid

Bedachtzaamheid

Bedachtzaamheid is een leven van nadenken, met een
je voortdurend bewust zijn van je handelingen, woorden
en gedachten. Als je opmerkzaam bent op de wereld om
je heen, maak je volledig gebruik van je zintuigen.
Je besteedt aandacht aan de behoeften van de ander en
van je zelf. Je laat je niet opjagen. Bedachtzaamheid
verlicht je leven doordat je afstand neemt van je gevoelens.
Je verandert boosheid in gerechtigheid. Je zoekt vreugde
in plaats van alleen maar verlangen. Je ontwikkelt je
innerlijke blik, en je bent je bewust van de lessen van het
leven op het moment dat ze zich ontplooien.
Bedachtzaamheid brengt je helderheid en rust.

Gewicht: 3g
Lengte: 14.7cm
Breedte: 10.5cm
Hoogte: 0.1cm

Gerelateerde producten

 1,00
Creativiteit

Creativiteit