0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:

Geduld

Geduld

Geduld is kalme hoop en geloof hebben dat alles goed
zal komen. Je hebt vertrouwen in de loop van het leven.
Je haast je niet. Je doet geen overijlde dingen en je laat je
niet onder druk zetten. Geduld helpt je de dingen die je
niet kunt beheersen, te verdragen met een vredig hart. Je
reageert met zachtheid op fouten of vertragingen, niet
met een oordeel. Je herkent de lessen die komen,
doordat je wacht en je ontvangt ze als een geschenk dat
zich ontplooit op de goddelijke tijd. Geduld brengt
aanvaarding. Ze roept je op stil te zijn op het ogenblik
en intensief te luisteren. Geduld kalmeert je ziel.

Gewicht: 3g
Lengte: 14.7cm
Breedte: 10.5cm
Hoogte: 0.1cm

Gerelateerde producten

 1,00
Dienstbaarheid

Dienstbaarheid

 1,00
Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid

 1,00
Bescheidenheid

Bescheidenheid