0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 7,70
Het Boek van Zekerheid

Het Boek van Zekerheid

Bahá'u'lláh

Het Boek van Zekerheid

Het Boek van Zekerheid verkondigt onweerlegbaar het bestaan en de eenheid van een persoonlijke God, verklaart de betrekkelijkheid van religieuze waarheid en de continuïteit van goddelijke openbaring; bevestigt de eenheid van de Profeten, de volkomen gelijkheid van hun fundamentele leringen; stelt de eigenzinnigheid en blindheid van de godgeleerden en wetenschapsmensen aan de kaak, citeert verzen uit het Nieuwe Testament en de Koran, somt de vereisten op waarmee iedere ware zoeker het doel van zijn zoeken kan bereiken. Dit boek heeft, door het wegvagen van de eeuwenoude barrières die de grote wereldreligies in de wereld nog steeds zo onoverkomelijk van elkaar scheiden, een breed en onverwoestbaar fundament gelegd voor de volledige en duurzame verzoening van hun volgelingen.

156 pag.

Gewicht: 400g
Lengte: 16cm
Breedte: 23cm
Hoogte: 2cm

Gerelateerde producten

 17,50
Tafelen van Bahá'u'lláh

Tafelen van Bahá'u'lláh

Bahá'u'lláh
 1,30
Kitáb-i-Aqdas - een plaatsbepaling

Kitáb-i-Aqdas - een plaatsbepaling

Bahá'u'lláh
 3,25
Keuze uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

Keuze uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

Bahá'u'lláh