0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 1,00
Onwankelbaarheid

Onwankelbaarheid

Onwankelbaarheid

Onwankelbaarheid

Onwankelbaarheid is stabiel zijn, volhardend en betrouwbaar. Je blijft trouw aan je doel wat er ook gebeurt. Onwankelbaarheid groeit wanneer je de uitdaging aangaat. Het ondersteunt je wil om door te gaan, ook wanneer het leven je vastbeslotenheid op de proef stelt. Je kiest een richting en blijft dan op je weg. Je bent trouw aan diegene die je liefhebt, je toont verdraagzaamheid. Je blijft betrokken bij je taak, hoe lang het ook duurt. Je bent als een sterk schip in de storm. Je staat jezelf niet toe te worden gehavend en je laat je niet uit je koers blazen. Je houdt vol en je vaart op de toppen van de golven.

Gewicht: 3g
Lengte: 14.7cm
Breedte: 10.5cm
Hoogte: 0.1cm

Gerelateerde producten

 1,00
Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen

 1,00
Concentratie

Concentratie

 1,00
Bescheidenheid

Bescheidenheid