0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 1,00
Oprechtheid

Oprechtheid

Oprechtheid

Oprechtheid

Oprechtheid is open en echt zijn. Je woorden en je
daden weerspiegelen een hart vol van waarheid. De
mensen kunnen vertrouwen dat je meent wat je zegt en
dat je zegt wat je meent. Wanneer je oprecht bent,
komen je daden voort uit een zuivere bedoeling. Je geeft
om het geven zelf. Je bent helder en waarheidsgetrouw.
Je doet geen dingen op indruk te maken op anderen. Je
hoeft niet te bedriegen of je beter voor te doen. Je weet
dat het genoeg is om gewoon jezelf te zijn.

Gewicht: 3g
Lengte: 14.7cm
Breedte: 10.5cm
Hoogte: 0.1cm

Gerelateerde producten

 1,00
Creativiteit

Creativiteit

 1,00
Bescheidenheid

Bescheidenheid