0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 4,10
e-bookOproep aan de volkeren der wereld   e-book

Oproep aan de volkeren der wereld e-book

Shoghi Effendi

Oproep aan de volkeren der wereld e-book

Oproep aan de volkeren der wereld

Beschrijving van de nieuwe wereldorde zoals deze door het Bahá’í-geloof wordt geopenbaard.

Het beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen van de eerste helft van de 20e eeuw (geschreven in 1941) vanuit een nieuw perspectief en schetst een hoopvol beeld van de toekomst van de mensheid.

Voor wie de stijl van Shoghi Effendi wil leren kennen en een idee wil krijgen van de bahá’í-ideeën is dit een “must”.

E-book  (3 maal downloadbaar voor eigen gebruik)

62 pag.

978 90 70765 644

Gerelateerde producten

 1,90
e-bookKeuze uit de Geschriften van Bahá'u'lláh e-book

Keuze uit de Geschriften van Bahá'u'lláh e-book

Bahá'u'lláh
 2,60
e-bookThe Question of Universal Peace / Het Vraagstuk van Universele Vrede e-book

The Question of Universal Peace / Het Vraagstuk van Universele Vrede e-book

'Abdu'l-Bahá
 5,95
The Promised Day is Come

The Promised Day is Come

Shoghi Effendi