0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 1,55
Uitnodiging - Jeugdklassen (per 10 stuks)

Uitnodiging - Jeugdklassen (per 10 stuks)

Overige auteurs

Uitnodiging - Jeugdklassen (per 10 stuks)

Jeugdklassen – Voor morele vorming

Het geestelijke vermogen van jonge mensen vormt de basis voor hun eigen geluk en welbevinden. Dit vermogen is ook één van de sterkste krachten voor sociale verandering.

Het ontwikkelen van kwaliteiten, morele vorming en wat je leert in praktijk bren­gen, zijn essentieel voor deze leeftijds­groep. Het zijn de vormende jaren die bepalend zijn voor de rest van hun leven.

Bahá’ís in uw omgeving organiseren jeugdgroepen in een prettige omgeving: dynamische bijeenkomsten voor jeugdi­gen van alle achtergronden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Het programma nodigt uit om – door middel van gesprekken, dans, kunst, sketches, sport en spel ­na te denken over hun toekomst en hun eigen mogelijkheden.

Daarnaast start elke jeugdgroep sociale projecten bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk in een buurthuis.

Zo leren jeugdigen verantwoordelijk te zijn voor hun daden en worden zij moreel, geestelijk en intellectueel sterker. De jeugdgroepen bieden een uitgelezen kans om meer betekenis aan hun leven te geven en om de idealen van een gezonde samenleving in praktijk te brengen.

Gewicht: 90g

Gerelateerde producten

 5,15
Studiegids t.b.v. De Kitáb-i-Aqdas - Het Heiligste Boek

Studiegids t.b.v. De Kitáb-i-Aqdas - Het Heiligste Boek

Overige auteurs
 4,70
Huqúqu'lláh in de praktijk

Huqúqu'lláh in de praktijk

Overige auteurs