0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 1,55
Uitnodiging - Kinderklassen (per 10 stuks)

Uitnodiging - Kinderklassen (per 10 stuks)

Overige auteurs

Uitnodiging - Kinderklassen (per 10 stuks)

Kinderklassen – Voor geestelijke opvoeding

“Beschouw de mens als een mijn vol edelste­nen. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken. ”

Het Bahá’í-geloof stelt de materiële en geestelijke opvoeding van kinderen centraal. Er zijn hier dan ook veel adviezen te vinden over hoe kinderen in een liefde­volle en gestructureerde omgeving kunnen worden opgevoed.

Kinderen worden gestimuleerd zich zelfbe­wust en doelgericht te ontwikkelen. Hun eigen ontwikkeling zet ze aan tot het bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving. Hun geestelijke vermogen vormt de basis voor sociale verandering.

Morele en geestelijke opvoeding van kinderen, die op zingeving is gebaseerd, is van fundamenteel belang om de mense­lijke eigenschappen tot ontwikkeling te brengen. Bahá’ís organiseren klassen voor kinderen van alle achtergronden, om deug­den en eigenschappen zoals eerlijkheid, discipline en vriendelijkheid te ontwik­kelen.

Het gaat erom dat onze kinderen moreel, geestelijk en intellectueel sterk worden. De klassen die bahá’ís aanbieden vormen een bijzondere kans om de idealen van een gezonde samenleving daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Gewicht: 90g

Gerelateerde producten

 4,70
Huqúqu'lláh in de praktijk

Huqúqu'lláh in de praktijk

Overige auteurs
 4,00
Bahá'í Gebedens (Friese Taal)

Bahá'í Gebedens (Friese Taal)

Overige auteurs