0 itemsWinkelwagen
laat het volgende zien:
 1,55
Uitnodiging - Leerkringen (per 10 stuks)

Uitnodiging - Leerkringen (per 10 stuks)

Overige auteurs

Uitnodiging - Leerkringen (per 10 stuks)

Leerkringen: Samen leren & samen werken

Ons bestaan krijgt meer betekenis door na te denken over wie wij zijn en wat wij kunnen doen voor anderen. Het Woord van God kan helpen om die inzichten te krijgen. Echter het wordt pas realiteit wanneer die kennis en inzichten in daden worden omgezet.

In de Openbaring van Bahá’u’lláh staan de geestelijke ontwikkeling van het individu en dienstbaarheid aan anderen centraal. De geestelijke groei van de mens is niet alleen op zelfvervulling gericht maar moet ook tot uitdrukking komen in praktische bijdragen aan de verbetering van de samenleving.

Bahá’ís willen samen met hun buren, kennissen, vrienden, collega’s en familie leren om effectief bij te dragen aan het proces van persoonlijke en gemeenschap­pelijke groei. Voor dit gezamenlijk leren organiseren zij overal ter wereld lokale leerkringen.

De deelnemers aan een leerkring gaan een samenwerkend, zelfsturend leerproces aan. Zij bestuderen de Geschriften van Bahá’u’lláh en denken na over de prak­tische betekenis ervan in hun dagelijks leven, bij het opvoeden van kinderen, of in hun werksituatie. Een leerkring stelt de groep in staat om, in eigen tempo, bepaalde uitgangspunten zelfstandig te onderzoeken.

Door zo bezig te zijn, ervaren deelnemers een nieuwe impuls in hun leven en zien zij hun eigen rol in relatie tot gezin, familie, vrienden en werk vanuit een ander perspectief. Iedereen is welkom om mee te doen, ongeacht zijn of haar ideeën of geloofsovertuiging.

Gewicht: 90g

Gerelateerde producten

 2,10
Sekte of Openbaringsreligie

Sekte of Openbaringsreligie

Overige auteurs
 4,70
Huqúqu'lláh in de praktijk

Huqúqu'lláh in de praktijk

Overige auteurs
 1,85
Gebedskaartjes, set van 5 stuks

Gebedskaartjes, set van 5 stuks

Overige auteurs