Online bookshop voor bahá’í-literatuur

  U kunt hier publicaties bestellen van Bahá’í UItgeverij Nederland en een aantal engelstalige bahá’í-uitgevers.

   “Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”

   Recente uitgaven

   ‘Mighty’ komt in Nederlandse vertaling beschikbaar bij voldoende voorintekening.

   Het Universele Huis van Gerechtigheid, een compilatie

   Het Verbond van Bahá’u’lláh

   Nieuw vertaalde gebeden van Bahá’u’lláh en ‘Abdu’l-Bahá

   Verhalen uit de hemel

   Zoektocht naar de Verlosser

   © Copyright - Bahá'í Bookshop